Kas tai yra?

VGTP tarnybų veiklos teritorija

Turto ir pajamų lygio nustatymas

Nemokama arba su daline  priemoka

Yra du teisinės pagalbos finansavimo lygiai. Jei Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, gausite nemokamą advokatą, jei neviršys antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė.

   Kaip įvertinama?

Jūsų turto ir pajamų lygį nustatys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, įvertinusi Metinėje pajamų ir turto deklaracijoje antrinei teisinei pagalbai gauti ir Jūsų prašyme pateiktus duomenis.

 

Svarbu. Tuo atveju, jeigu Jūsų turtas ir pajamos atitinka pirmąjį turto ir pajamų lygį arba gaunate antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į Jūsų turimą turtą ir pajamas, tačiau Jums jau yra teikiama antrinė teisinė pagalba dviejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė kompensuos 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Tuo atveju, jeigu Jūsų turtas ir pajamos atitinka antrąjį turto ir pajamų lygį antrinei teisinei pagalbai gauti ir teisinė pagalba Jums jau yra teikiama daugiau kaip dviejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė kompensuos 25 procentus antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Dėl valstybės finansuojamo advokato paskyrimo kreipkitės į savivaldybei priskirtą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teritorinį skyrių (Vilniaus regioną aptarnauja centrinė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) su prašymu, kurį Jums gali padėti užpildyti pirminės teisinės pagalbos specialistas.


Daugiau informacijos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos interneto svetainėje www.vgtpt.lrv.lt

Jeigu Jūsų pajamos ir turtas viršija Vyriausybės nustatytus lygius, tuomet Jūsų pažeistas ar ginčijamas teises galėtų ginti privatus advokatas. Lietuvoje registruotų advokatų kontaktiniai duomenys yra skelbiami svetainėje www.advokatura.lt.
 

 
© Visos teises saugomos. TP