Skaičiuoklė

VGTP tarnybų veiklos teritorija

Turto ir pajamų lygio nustatymas

Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių. Yra du turto ir pajamų lygiai Pirmasis turto ir pajamų lygis ir Antrasis turto ir pajamų lygis.

Pirmasis asmens pajamų lygis

Pirmajam pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 10 MMA (MMA – minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 555 Eur, dydžio, t.y. 5 550 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 3,75 MMA per metus (2 081,25 Eur).

Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju pirmasis pajamų lygis būtų 10*555+3,75*1*555= 7 631,25 Eur. Asmens, turinčio 2 išlaikytinius pirmasis pajamų lygis būtų 10*555+3,75*2*555= 9 712,50 Eur ir t.t. Jeigu asmens pajamos per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 7 631,25 Eur turint 1 išlaikomą asmenį arba turint 2 išlaikytinius – 9 712,50 Eur ir t.t., tai tokiam asmeniui būtų paskirtas 100 procentų valstybės finansuojamas advokatas.

Taigi, pirmasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
10*555 Eur +3,75*x (x – asmens išlaikomų asmenų skaičius) *555 Eur.

Antrinė teisinė pagalba  I lygis
(100 % apmokama)
  Per metus (Eur) Per mėnesį (Eur)
1 asmens pajamos 5 550 462,50
+1 išlaikytinis 7 631,25 635,94
 +2 išlaikytiniai 9 712,50 809,38
+3 išlaikytiniai 11 793,75 982,81
+4 išlaikytiniai 13 875 1156,25
 


 
Pastaba. Išlaikytiniais laikomi:
  1. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;
  2. nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
  3. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.
 
Pirmasis asmens turto lygis
Pirmasis turto lygis nustatomas įvertinant asmens turtą (būsto, žemės ir kilnojamo turto dydžius (pinigines lėšas ir kt.) bei turimų išlaikytinių skaičių.

1. Būsto ploto ir žemės ploto normatyvai.
Asmens būsto ploto normatyvas vienam gyvenančiam asmeniui yra 60 kv. metrų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 15 kv. metrų. Žemės sklypo normatyvas parenkamas pagal turimos žemės rūšį:
  • namų valdos žemės sklypo plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);
  • žemės ūkio paskirties žemės sklypo iki 1 ha (įskaitant jame esančią namų valdos žemę) plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);
  • didesnio kaip 1 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, žemės sklypo, kurį sudaro tik vandens telkinys, bei miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas - 3,5 ha;
Būsto ir žemės sklypo nekilnojamo turto vertės normatyvas nustatomas atitinkamo tipo nekilnojamojo turto normatyvą dauginant iš pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos (kai asmuo neturi gyvenamosios vietos – vietovės, kurioje gyvena) vidutinės nekilnojamojo tipo turto rinkos vertės. Lietuvos teritorijos verčių žemėlapiai skelbiami valstybės įmonės Registrų centras internetinėje svetainėje: http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_apsk_new.jsp

2. Kilnojamojo turto, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas.
Kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas apskaičiuojamas sudedant 20 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių vienam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui), 15 VRP dydžių kiekvienam kitam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui ir 10 VRP dydžių kiekvienam vaikui iki18metų.
VRP dydis šiuo metu yra 122 Eur per mėnesį vienam Lietuvos Respublikos gyventojui.
3. Piniginių lėšų normatyvas.
Piniginių lėšų normatyvas apskaičiuojamas sudedant 15 VRP dydžių vienam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 10 VRP dydžių kiekvienam kitam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui, 5 VRP dydžių kiekvienam vaikui (įvaikiui) iki 18 metų.
 
Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo pirmojo lygio, Jums bus teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba.
 
Antrasis asmens pajamų lygis
Antrojo lygio pajamų normatyvui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 15 MMA, t.y. 8 325 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 5,5 MMA per metus (3 052,50 Eur).
Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju antrasis pajamų lygis būtų 15*555+5,5*1*555= 11377,50 Eur. Asmens, turinčio 2 išlaikytinius antrasis pajamų lygis būtų 15*555+5,5*2*555= 14 430 Eur ir t.t. Jeigu asmens pajamos per metus turint 1 išlaikomą asmenį viršija 7 631,25 Eur, tačiau neviršija 11 377,50 Eur, o turint 2 išlaikytinius – viršija 9 712,50 Eur, tačiau neviršija 14 430 Eur ir t.t., tai toks asmuo gautų 50 % valstybės finansuojamą advokatą.

Taigi, antrasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
 
15*555 Eur  + 5,5*x (kai x yra asmens išlaikomų asmenų skaičius) * 555 Eur

  Antrinė teisinė pagalba  II lygis 
(50 % apmokama)
   
 Per metus (Eur)
 
 Per mėnesį (Eur)
1 asmens pajamos 8 325 693,75
+1 išlaikytinis 11 377,50 948,13
 +2 išlaikytiniai 14 430 1 202,50
+3 išlaikytiniai 17 482,50 1 456,88
+4 išlaikytiniai 20 535 1 711,25

 
 
Antrasis asmens turto lygis
 
Antrojo lygio turto normatyvas gaunamas pirmojo lygio turto normatyvą dauginant iš 1,5 karto.
Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo antrojo lygio, valstybė Jums garantuos ir apmokės 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Asmuo gali gauti antrinę teisinę pagalbą tik, jeigu pirmąjį arba antrąjį lygį atitinka ir turto, ir pajamų vertė. Apskaičiavus turto ir pajamų normatyvus, žiūrima, ar asmens deklaruoto turto ir pajamų vertė neviršija šio turto ir pajamų lygio.
Kai asmeniui nustatomi skirtingi turto ir pajamų lygiai (turto – pirmasis; pajamų – antrasis lygis ar atvirkščiai), pareiškėjui nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis, o antrinė teisinė pagalba teikiama 50 procentų valstybei garantuojant ir apmokant antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Jeigu bent vienas normatyvas (turto ar pajamų) viršija antrojo lygio normatyvą, teikti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą yra atsisakoma.
 
 
© Visos teises saugomos. TP