Ataskaitos

Ataskaitos parengtos remiantis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų Teisingumo ministerijai pateikta informacija apie pirminės  teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą kiekvienos Tarnybos veiklos teritorijoje. Šią informaciją Tarnybos pateikia, išanalizavusios ir apibendrinusios savivaldybių veiklos ataskaitas.

Teisinės konsultacijos
(pirminė teisinė pagalba)
 
© Visos teises saugomos. TP