Advokato parinkimas

VGTP tarnybų veiklos teritorija

Turto ir pajamų lygio nustatymas

Antrinę teisinę pagalbą teikiantį advokatą parenka Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba arba jos teritorinis skyrius iš advokatų, su kuriais yra sudarytos sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, sąrašų.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba arba jos teritorinis skyrius, priimdami sprendimą dėl advokato parinkimo, atsižvelgia į pareiškėjo siūlymą dėl konkretaus advokato paskyrimo, pareiškėjo gyvenamąją vietą, advokato darbo vietą, advokato darbo krūvį ir į kitas antrinės teisinės pagalbos teikimui reikšmingas aplinkybes.

Jeigu pareiškėjas pageidauja, kad antrinę teisinę pagalbą teiktų advokatas, kuris nėra įtrauktas į advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašus, jis kartu su prašymu dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo turi pateikti ir rašytinį pasirinkto advokato sutikimą dėl atstovavimo konkrečioje byloje. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba arba jos teritorinis skyrius, išnagrinėjusi visus pateiktus dokumentus, sudaro sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo su nurodytu advokatu ir priima sprendimą dėl šio advokato paskyrimo. Jeigu sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje su pareiškėjo pasirinktu advokatu nesudaroma, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba arba jos teritorinis skyrius parenka advokatą iš advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašų.


Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba kviečia advokatus sudaryti sutartis dėl teisinės pagalbos prireikus teikimo
 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba kviečia advokatus, prireikus teiksiančius antrinę teisinę pagalbą administracinės, baudžiamosios ir civilinės teisės srityse Vilniaus apygardos teismo, Kauno apygardos teismo, Klaipėdos apygardos teismo, Šiaulių apygardos teismo ir Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorijose su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba sudaryti Antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus sutartis.

Pretendentai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai turi pateikti:  

1) prašymą (laisvos formos) sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) advokato pažymėjimo kopiją;
4) užpildytą pretendento anketą (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1R-15 patvirtinto Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašo 1 priedas).

Pretendentai aukščiau nurodytus dokumentus gali pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai asmeniškai, siunčiant registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu. Pretendentų dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų, t. y iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. nuo informacijos apie sutarčių su advokatais, prireikus teiksiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymą paskelbimo interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.ltdienos (įskaitant paskelbimo dieną) adresu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Odminių g. 3, Vilnius. Išsamesnė informacija apie sutarčių sudarymą ir kitais klausimais gali būti teikiama telefonu 8 700 00175. Taip pat galima rašyti el. p.l.tiuksiene@vgtpt.lt 

 
© Visos teises saugomos. TP